top of page
DE HOFJES VAN CARNISSE

Ontwerpwedstrijd - Concept Master Plan

Rotterdam, NL

project partners: Vos de Boer & Partners, 

Woonconnect en het Carnisse Zorgklankbord

brno master plan
brno master plan

DUS heeft samen met Vos de Boer & Partners, Woonconnect, en het Carnisse Zorg Klankbord onze visie ingediend voor de ontwerpprijsvraag van de Rijksbouwmeester ' Who Cares'.

Who Cares is een ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning. Hierbij word gezocht naar innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning. Nieuwe ideeen die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwingen van de wijken. 

Who Cares is een ontwerpprijsvraag op initiatief van de Rijksbouwmeester in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, stichting Humantitas, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, Sittard-Geleen en de provincie Limburg.

 

De Hofjes van Carnisse staat voor een stapsgewijze aanpak. De doelstelling is om door middel van een aantal kleine stedebouwkundige ingrepen Carnisse geleidelijk te transformeren in een wijk waar iedereen langer zelfstandig en gezond kan blijven wonen.

 

De Hofjes van Carnisse staat voor een menselijke wijk. Waar zorg en voor elkaar zorgen wordt gefaciliteerd. Een wijk waar je de mogelijkheid krijgt om mee te doen maar ook om jezelf te ontwikkelen. Hierbij staat centraal dat we niet alleen kijken naar hoe we de wijk ruimtelijk kunnen verbeteren maar ook hoe we de bewoners, zorgverleners, zorginstanties en investeerders met elkaar kunnen verbinden.

 

De Hofjes van Carnisse staat voor zelfstandig en gezond wonen. We realiseren een netwerk van kleine hofgemeenschappen waar mensen gezond en veilig wonen en waar zorg op maat kan worden geleverd. Ons plan biedt een selectie aan nieuwe woon-, werk- en verblijfstypologieën die verschillende partijen de kans biedt in de wijk te investeren.

 

De Hofjes van Carnisse staat voor een verbonden wijk. Nieuwe technologieën kunnen een essentiele rol spelen om de bewoners van de wijk te verbinden. Door het opzetten van de digitale woonomgeving komen bewoners, zorgverleners, investeerders en beleidsmakers samen en kan de ruimtelijke en programmatische herontwikkeling van de wijk worden ondersteund.

 

De Hofjes van Carnisse staat voor samen verder en samen investeren. Een wijk waar twee generaties samen kunnen investeren in een gedeelde toekomst. Bewoners zijn zelf aan zet en kunnen zelf aangeven waar hun eigen wijk verbeterd of behouden moet worden. Onze aanpak vormt de basis voor een duurzame dialoog tussen bewoners en investeerders om zo samen te investeren in een levensbestendig en gezond Carnisse.

brno master plan
brno master plan

...Stap voor stap naar een

nieuw Carnisse...

...Step for step towards a new Carnisse...

brno master plan
Maak ruimte voor de wijkveteranen

Create space for the neighbourhood veterans

 

Twee generaties kunnen samen investeren 

Two generations can invest in a shared future

 

brno master plan
Herontwikkel & verduurzaam bestaande woningen

Refurbish existing housing

 

Ondersteun een actief en creatief Carnisse  

Support an active and creative Carnisse

 

brno master plan
Breng het park IN de wijk

Bring the park into the community

 

Een nieuwe woon- en zorggemeenschap in de wijk

A new care and living community in the neighbourhood

 

...  een nieuw vorm van wonen en

zorgen in de wijk Carnisse  ...

...A new form of living and care in the

neighbourhood of Carnisse ...

brno master plan
brno master plan
brno master plan
brno master plan
brno master plan
brno master plan

...  Carnisse Digitaal; Brengt bewoners, investeerders en beleidsmakers in dialoog  ...

...Digital Carnisse: brings residents, investors and

policymakers in a continuous dialogue...

brno master plan
01 | Mijn Profiel

Brengt bewoners in kaart en vormt

de basis voor een dialoog met de gemeente

 

brno master plan
02 | Mijn Woning

Zet bewoners aanzet en maakt

toekomst scenarios inzichtelijk

 

03 | Mijn Buurt

Brengt bewoners met elkaar in contact

en vormt de basis voor een integraal buurtnetwerk

 

brno master plan
04 | Onze Toekomst

Ondersteunt een stapgewijze en integrale herontwikkeling van de wijk

 

brno master plan
brno master plan

...  De Hofjes zijn divers en

aanpasbaar in hun uitvoering  ...

...The Courtyards are diverse and flexible in their development...

brno master plan
Aanpassing bestaande woningen 

Adapting existing appartements

 

De Zorghofjes (versterken bestaande situatie) 

The Care Courtyards

 

brno master plan
De Woonhofjes - S (herontwikkeling)

The Living Courtyards (S)

 

De Woonhofjes - XL (herontwikkeling)

The Living Courtyards (XL)

 

brno master plan
Het Buurthof (nieuwbouw)

The Neighbourhood Courtyard

 

brno master plan
Het Zorgdorp (nieuwbouw Hannie Dekhuijzen)

The Carevillage (redevelopment existing carehouse)

 

...  Stap voor stap naar een nieuwe buurt  ...

...Step for step towards a new neighbourhood...

...  Stap voor stap naar een nieuw Carnisse  ...

...Step for step towards a new Carnisse...

brno master plan
Met dank aan onze partners
Ronald van den Hil - Vos de Boer en Partners 
Geert Schutte & Aart Wijnen - Woonconnect 
Marjon Damen, Nadeshe Reef en Jaap Norbruis - Carnisse Zorgklankbord 

 

bottom of page